20 ตุลาคม 2562
เปิดรับสมัคร : 12 สิงหาคม 2562 08:00 ปิดรับสมัคร : 29 กันยายน 2562 16:00
วัตถุประสงค์ : วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งไปให้เขากอด
วิ่งไปให้เขากอด2 วิ่งพร้อมกัน 20 ต.ค.2562 นี้ที่ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง
Fnu Run 4.5กม. เสื้อสีชมพู 400บาท รับ 1000 ท่าน
Mini Marathon 12กม. เสื้อสีเขียว 450บาท รับ 800 ท่าน
Half Marathon 21กม. เสื้อสีม่วง 500บาท(**หากต้องการเสื้อ Finisher เพิ่ม 150 บาท) รับ 800ท่าน
เสื้อสามารถกำหนดได้ว่าเลือกแขนสั้นหรือแขนกุด ราคาสมัครเท่าเดิม