6 มิถุนายน 2564
เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม 2564 09:00 ปิดรับสมัคร : 9 เมษายน 2564 18:00
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
วิ่งไปให้เขากอด#3 วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นี้ที่ บ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
Fnu Run 5.5 กม. เสื้อสีส้ม ค่าสมัคร 400บาท ประเภททั่วไปชาย-หญิง (Over All) ไม่แบ่งรุ่นอายุ
Mini Marathon 12.5 กม. เสื้อสีฟ้า ค่าสมัคร 450บาท
ประเภทการแข่งขัน
ประเภททั่วไปชาย-หญิง (Over All)
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (ชาย-หญิง)
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (ชาย-หญิง)
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (ชาย-หญิง)
รุ่นอายุ 60 ขึ้นไป (ชาย-หญิง)